องค์การบริหารส่วนตำบล วิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี