ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล วิหารขาว
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 2 มิ.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256311,86113,10419,62620,9066,278401------72,176
2562--------5144661,7649693,713
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   75,889
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี